Particulier

In sommige landen (USA, Duitsland, Australie, Nederland) bestaan terugkoop regelingen. Zo’n regeling houdt in dat een eventueel teveel aan geproduceerde zonnestroom terug het elektriciteitsnet in gaat. De energie- maatschappij is verplicht dit teveel van u over te nemen tegen een redelijke prijs. 30 staten van de USA kennen een terugkoop regeling. Met verschillende tarieven. In Duitsland is de vergoeding(2004) een stimulerende € 0,57 per kWh. Het is daarom niet vreemd dat er in Duitsland door particulieren veel meer zonnepanelen worden geplaatst dan in Nederland. (eind 2002: 240.000.000 Wp in Duitsland tegen 190.000.000 Wp in Nederland) ondanks het feit dat onze oosterburen geen cent investeringssubsidie krijgen Ook Oostenrijk en Portugal kennen een riante terugleververgoeding. De Nederlandse wetgever is zoals gebruikelijk weer erg krenterig.

EIA

Doel van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) is energiebesparing en de inzet van duurzame energie door het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. De EIA biedt u als ondernemer een fiscaal voordeel als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. 55 van de investeringskosten van deze bedrijfsmiddelen is aftrekbaar van de fiscale winst. Uw voordeel is duidelijk: de EIA drukt de fiscale winst. Over één of meer jaren hoeft u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te betalen. De EIA biedt u meer dan alleen een fiscaal voordeel. Door te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen bespaart uw onderneming direct op de energiekosten. Investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen is daarom een verantwoorde keuze. De EIA ondersteunt u daarbij.

Voorbeeld

Stel, de fiscale winst bedraagt € 500.000 en de vennootschapsbelasting 29 over de eerste € 22.689* winst en 34,5 over de rest van de winst. U verricht voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. De EIA bedraagt 55 van € 300.000, dat is € 165.000. De fiscale winst wordt nu € 335.000 (€ 500.000 – € 165.000). Zonder EIA zou u € 171.252 aan vennootschapsbelasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de EIA betaalt u echter maar € 114.327 vennootschapsbelasting. Uw directe fiscale voordeel bedraagt € 56.925 (19). 8 | Hoe werkt de Energie-investeringsaftrek? *In het jaar 2004 bedraagt het Vpb-tarief 29 over de eerste € 22.689 winst.

 MIA en Vamil

De overheid stimuleert investeringen in milieuvriendelijke apparatuur. Een beter milieu komt immers de hele samenleving ten goede. Om deze reden heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) samen met het Ministerie van Financiën twee investeringsregelingen ingesteld waardoor het extra aantrekkelijk is te investeren in milieuvriendelijke apparatuur. Wanneer u als ondernemer investeert in deze milieuvriendelijke apparatuur kunt u dubbel financieel voordeel behalen. Een percentage van de investeringskosten in deze bedrijfsmiddelen is namelijk aftrekbaar van de fiscale winst. Bovendien komen de meeste investeringen in aanmerking voor willekeurige afschrijving. Het voordeel is duidelijk: door gebruik te maken van investeringsaftrek en/of de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving drukt u de fiscale winst. Over één of meer jaren hoeft immers minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te worden betaald. De overheid wil op deze manier investeringen in milieuvriendelijke apparatuur door het Nederlandse bedrijfsleven stimuleren.

Wilt u meer weten over subsidie over zonnepanelen? Ga dan naar “subsidie zonnepanelen